1. PIXEL KODAS:

Taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos

  Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "Mes") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - parduotuvė).

  2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

  Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką "Užsakyti".
  Prekė laikoma užsakyta, gavus Mūsų patvirtinimą apie prekės kainą ir pristatymo terminą.
  Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma parduotuvėje.

  3. Šalių teisės

  Jūs turite teisę pirkti prekes parduotuvėje šių taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.
  Mes galime be iš ankstinio perspėjimo sustabdyti galimybę naudotis parduotuvės paslaugomis, jei Pirkėjas bando pakenkti parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui,
  Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

  4. Šalių įsipareigojimai

  Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
  Jei Jūs, prekių pristatymo metu, atsisakote priimti kokybiškas prekes, Jūs privalote sumokėti Mums su prekių pristatymu atsiradusias išlaidas.
  Jūs, naudodamasis parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
  Mes įsipareigojame sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  Mes pristatysime Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
  Mes, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

  5. Asmens duomenų apsauga

  Mes garantuojame už jūsų pateiktų duomenų (elektroninio pašto adreso, vardo, pavardės, adreso ir kt) atsiskaitymų bei finansinės informacijos saugumą ir privatumą. Įsipareigojame neperduoti šios informacijos trečiosioms šalims.
  Butikas.lt niekada sąmoningai neatidaro sąskaitos vaikui ir nepriima jo asmeninės informacijos. Jeigu gausime informaciją kad užsakovas yra nepilnametis, mes ištrinsime jo asmeninę informaciją iš mūsų duomenų bazės.

  6. Prekių užsakymas, kaina ir apmokėjimo tvarka

  Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM
  Jūs įsipareigojate per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo sumokėti už prekes.
  Jeigu per 2 dienas nuo užsakymo pateikimo negaunami pinigai už prekes, užsakymas yra anuliuojamas. Apie tai bus jums pranešta jūsų nurodytu el.paštu.

  7. Prekių pristatymas

  Užsakymų  pristatymas Lietuvoje – 4,00 eurai (išskyrus Kuršių Neriją).
  Baldų ir kitų stambių prekių pristatymas 5 eurai. 
  Prekių pristatymas į Kuršių Neriją derinamas atskiru susitarimu.
  Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
  Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
  Jums pasirašius važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
  Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkinga.

  8. Daiktų grąžinimas

  Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
  Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjučio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju grąžinimo išlaidas apmokate Jūs. ATMINKITE, kad prekės transportavimo kaštai jums negrąžinami.
  Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, turite pateikti įsigijimo dokumentą. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota
  Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę ir jos siuntimą sumokėtus pinigus.

  9. Atsakomybė

  Jūs esate visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų užsakymo formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
  Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis parduotuve.
  Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų parduotuvėje esančias nuorodas.
  Parduotuvėje pateikti paveiksliukai yra iliustracinio pobūdžio, todėl priklausomai nuo monitoriaus kokybės ar nustatymų gali šiek tiek skirtis prekės spalva. Prekės komplektacija, išmatavimai ir kitos savybės nurodytos prekės aprašyme.
  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  10. Kontaktai

  Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  Jūs pranešimus ir klausimus siunčiate Mums elektroniniu paštu uzsakymai@butikas.lt

  11. Baigiamosios nuostatos

  Šioms taisyklės yra sudarytos remiantis LR teisės aktais.
  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.